February 14, 2019

TAFE Queensland เป็นสถาบันอาชีวะของรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุด มีความมั่นคงในเรื่องของสถาบัน ทั้งคุณภาพ ประสบการณ์การเรียนการสอนที่ยาวนานกว่า 130 ปี อาจารย์ที่มีประสิทธิภาพ และเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย สถานที่เรียนกว้างขวางและมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ ห้องสมุด...

February 12, 2019

ชื่อโรงเรียน : Taylors College High School

ประเภท : โรงเรียนมัธยม Year 10 - 12

ที่ตั้ง : 965 Bourke St Waterloo NSW 2017 Australia

รับนักเรียนอายุ : ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • Year 10 - 12

  • Academic English Preparation

ที่พัก

  • Homestay

  • Student...

February 9, 2019

Canterbury College

เป็นโรงเรียนเอกชนสหศึกษา ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างเมืองบริสเบนและ โกลด์โคสต์  ตั้งอยู่บนพื้นที่ธรรมชาติเขียวขจีขนาดใหญ่ มีสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม สถาบันนี้ลงทุนไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก และยังทันสมัยถือว่าเป็นสถาบันที่เป็นผู้นำด้า...

February 6, 2019

Lexis English ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1989 เริ่มจากการเป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษขนาดเล็ก ชื่อ Sunshine Coast English College ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนภาษาแห่งแรกที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล ออสเตรเลีย ต่อมาได้มีนักเรียนจำนวนมากขึ้น อีกทั้งโรงเรียนมีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ...

February 4, 2019

Southern Cross University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลออสเตรเลีย ตั้งอยู่ที่รัฐ Queensland เมือง Brisbane, Gold Coast (Lismore Campus) มหาวิทยาลัย ติด Top 100 ใน Asia-Pacific

ติด Top 100 Young Universities under 50 Years Old และยังติด Top 50 Universities in the World for To...

February 1, 2019

Griffith University เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล เป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหม่เป็นอันดับที่ 9 ของ ออสเตรเลีย มีจำนวนนักศึกษาเกือบสี่หมื่นคน โดยมาจากกว่าร้อยประเทศ มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 5 วิทยาเขต ตั้งอยู่ในเมือง Brisbane และ Gold Coast นอกจากนี้มหาวิทยาลัย Griffith University...

January 24, 2019

สถาบัน Hawthorn Melbourne ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1986 สถาบัน Hawthorn ตั้งอยู่ในเขต Hawthorn จัดได้ว่าเป็นสถาบันสอนภาษาชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย มีระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาก รับประกัน สถาบันมีคุณภาพ ได้รับรองมาตาฐานการสอนจากศูนย์ศึกษาต่อแห่งออสเตรเลีย และคณาจารย์ได...

January 24, 2019

Academia  ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองของเมลเบิร์นและบริสเบน มีนักเรียนต่างชาติได้เข้าเรียนภาษาอังกฤษกับสถาบันตั้งแต่ปี 2005 นักเรียนเลือก Academia เพราะการผสมผสารและความสมดุลของเชื้อชาติในแต่ละชั้นเรียน, สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร,อบอุ่น, ให้การสนับสนุนและโอกาสที่จะเรียนรู้กับนั...

January 18, 2019

IELI มีเอกลักษณ์เฉพาะ ที่จัดการเรียนตามระดับความสามารถจุดแข็ง จุดอ่อนด้านภาษาของนักเรียนแต่ละคน ยกตัวอย่าง หากนักเรียนมีทักษะทางด้านการพูดที่ดีกว่าการฟัง นักเรียนก็สามารถเรียนในชั้นเรียน Communication ในระดับที่สูง และ ชั้นเรียนการฟัง ในระดับที่ต่ำกว่า ซึ่งครูผู้สอนจะค...

January 18, 2019

เรียนภาษากับสถาบันที่มีนักเรียนโหวตให้เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย 5 ปีซ้อน (2011-2018) มีคอร์สสอนที่คิดค้นขึ้นมาเฉพาะของสถาบันที่ไม่มีสถาบันใดเหมือนและไม่เหมือนใครมุ่งเน้นการพัฒนาภาษาอังกฤษของผู้เรียนในแต่ละทักษะ เพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

น...

Please reload