10 ประเทศที่คนอยากไปเรียนต่อมากที่สุดประจำปี 2017/18

October 28, 2018

1. United Kingdom       6. South Korea
2. America                       7. New Zealand
3. Australia                      8. China
4. Singapore                    9. Germany
5. Japan                          10. Netherlands

 

 

 

 

 

ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships

March 13, 2018

ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships เป็นทุนให้เปล่า
ที่รัฐบาลออสเตรเลียมอบให้กับนักศึกษาจากทั่วโลกเพื่อเข้าไปศึกษาและทำวิจัย
ร่วมกับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย
รัฐบาลอออสเตรเลียจะประกาศรับสมัครสอบชิง ทุน Endeavour ทุกปี
ประมาณกลางเดือนเมษายนและจะปิดรับสมัครประมาณปลายเดือนมิถุนายน
เวลาสุดท้ายของการส่งใบสมัครและเอกสารสมัคร คือ 23.59 น.
ลักษณะของการประกาศสอบชิงทุน จะเป็นการประกาศผู้ได้รับทุนในปีปัจจุบัน
แต่ไปเรียนในปีถัดไป เช่น ประกาศรับสมัครทุนปี พ.ศ. 2561 ...(ค.ศ. 2018)
หมายความว่า ผู้ที่ได้รับทุน Endeavour จะได้ออกเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียในปี 2562 (ค.ศ. 2019)

Daylight Saving Time

March 06, 2018

DST (Daylight Saving Time) หรือเรียกว่า Summer Time
หากเรียกในภาษาไทย จะเรียกว่า “เวลาออมแสง”
Daylight Saving Time เป็นการปรับเวลาฤดูร้อนของฝั่งยุโรป
ซึ่งได้แนวคิดของ William Willett นักสถาปนิกชาวอังกฤษ
โดยแนวคิดที่ว่า คือ เมื่อเข้าสู่ฤดูร้อน ดวงอาทิตย์จะขึ้นก่อนเวลาปกติ
ทำให้เราควรปรับเวลาให้เร็วขึ้น เพื่อจะได้รับประโยชน์จากแสงอาทิตย์มากขึ้น
และลดการใช้พลังงานในช่วงเวลากลางคืน เพราะยังมีแสงสว่างให้ใช้จากดวงอาทิตย์อยู่
ทำให้ลดการเปิดไฟส่องสว่างลง เป็นการประหยัดพลังงานและใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์มากขึ้น

Passport หายในต่างประเทศ ทำอย่างไร

February 27, 2018

หากพาสปอร์ตสูญหายที่ต่างประเทศ เราต้องแจ้งความกับทางการท้องถิ่น ซึ่งจะได้รับใบแจ้งความพร้อมระบุข้อมูลส่วนตัวรวมถึงทรัพย์สินที่สูญหายเป็นหลักฐาน ที่สำคัญ !! การแจ้งความช่วยป้องกันการแอบอ้างนำพาสปอร์ตของเราไปใช้ประโยชน์ด้วย  ทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ สามารถทำได้ที่สถานทูต หรือสถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ โดยใช้ใบแจ้งความ พร้อมแสดงเอกสารที่ยืนยันตัวตนได้ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาพาสปอร์ตที่สูญหาย หรือเอกสารของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่รับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน ในกรณีที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยอย่างเร่งด่วน (ไม่สามารถรอรับพาสปอร์ตได้) สถานทูตหรือสถานกงสุลจะออกเอกสารเดินทางให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเอกสารเดินทางก็จะหมดอายุการใช้งานค่ะ

Work and Holiday Visa ประเทศออสเตรเลีย

February 20, 2018

Work and Holiday Visa หรือที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า WAH คืออะไร ?
Work and holiday เป็นโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างรัฐบาลไทยและออสเตรเลีย โดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดย ณ ตอนนั้นมีโควต้าให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน อีกสองปีต่อมาเพิ่มเป็น 200 คนและปัจจุบันได้เพิ่มเป็น 500 คน โครงการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี ได้ไปใช้ชีวิตในออสเตรเลียเป็นเวลาหนึ่งปี โดยเยาวชนเหล่านี้ต้องมีผลภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้ คือมีผลภาษา IELTS = 4.5 และจบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
ระหว่าง 1 ปีที่ถือวีซ่านี้ เราสามารถทำงาน เรียน หรือแค่เที่ยวเล่นเฉย ๆ ก็ได้ โดยมีข้อจำกัดดังต่อไปนี้
  • ทำงาน สามารถทำงานกับนายจ้างคนเดียวกันได้ไม่เกิน 6 เดือน
  • เรียน สามารถลงเรียนในออสเตรเลียได้ไม่เกิน 17 สัปดาห์
  • ท่องเที่ยว ไม่มีข้อกำหนดในการท่องเที่ยว สามารถเที่ยวได้ตลอดเวลา 1 ปี

1 กุมภาพันธ์ 2561 ออสเตรเลียปรับค่าครองชีพ

February 13, 2018

 ค่าครองชีพที่ใช้ในการคำนวนสำหรับยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลียจะถูกปรับขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้
student หรือ guardian - AUD20,290
partner หรือ spouse - AUD7,100
child - AUD3,040
 

1 / 2

Please reload