การฝึกงานด้านการโรงแรม

คุณจะได้รับทักษะและประสบการณ์ในการทำงานด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตลอดจนธุรกิจอาหารและบริการ ระดับโลก คุณจะได้เรียนรู้ ทักษะการบริการลูกค้า การสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรม

เราเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ในการเป็นสปอนเซอร์
J 1-Visa และเราสามารถออกเอกสาร DS 2019
เพื่อให้คุณนำไปยื่นขอวีซ่าอเมริกา มาเปิดรับประสบการณ์ในการทำงานด้านการโรงแรมระดับโลกกันเถอะ

การฝึกงานด้านการโรงแรม

 

Intrax เป็น Educational Organization ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยตรง ในการเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ(Sponsors) นักศึกษาฝึกงานด้านการโรงแรมจากนานาประเทศ ให้มีโอกาสได้รับประสบการณ์ในโรงแรมระดับโลกหรือรีสอร์ทในประเทศสหรัฐอเมริกา. ทีม Intrax จะพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษาของผู้เข้าร่วมโครงการ สาขาการโรงแรม สาขาศิลปะการประกอบอาหาร หรือสาขาการจัดการการท่องเที่ยว ให้เหมาะกับสถานที่ฝึกงานในโรงแรมชั้นนำระดับ 4 – 5 ดาว ที่เป็นพันธมิตรของเรา

 

การฝึกงานด้านการโรงแรมนี้ แบ่งเป็น 3 สาขา ระยะเวลาโครงการ 6 – 12 เดือน

 1. สาขาศิลปะการประกอบอาหาร (Culinary) เพื่อพัฒนา เป็น Garde Manager , Restaurant Line , Banquets and Service Standard , Receiving and Storage

 2. สาขางานบริการส่วนหน้า (Front Office) เพื่อพัฒนาเป็น Front desk , PBX , Advanced Guest Service and Night Audit

 3. สาขางานบริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) เพื่อพัฒนาเป็น Restaurant Operations , Outlets , In Room Dining and Banquets

จุดเด่นของโครงการ

 1. สามารถทำงานในสหรัฐอเมริกาได้ถึง 12 เดือน

 2. บริษัท จะจัดให้นิสิตนักศึกษาสาขาการโรงแรมจาก ประเทศต่างๆ รวมทั้งผู้ที่ทำงานในสาขานี้ ได้มีโอกาสฝึกงาน และได้รับประสบการณ์การทำงานใน โรงแรมและรีสอร์ทระดับโลก

 3. บริษัท จะพิจารณาพื้นฐานการศึกษา สาขาการโรงแรม สาขาศิลปะการประกอบอาหาร หรือ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ของผู้เข้าร่วมโครงการ ให้เหมาะสมกับสถานที่ฝึกงาน ในโรงแรมชั้นนำ ระดับ 4 - 5 ดาว ที่เป็นพันธมิตรของเรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์

 • บริษัท จะจัดให้นิสิตนักศึกษาสาขาการโรงแรมจาก ประเทศต่างๆ รวมทั้งผู้ที่ทำงานในสาขานี้ ได้มีโอกาสฝึกงาน และได้รับประสบการณ์การทำงานใน โรงแรมและรีสอร์ทระดับโลก

 • กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียน ในสาขาการโรงแรม สาขาศิลปะการประกอบอาหาร หรือ สาขาการท่องเที่ยว

 • หรือประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี ในสาขาการโรงแรม สาขาศิลปะการประกอบอาหาร หรือ สาขาการท่องเที่ยว

 • หรือ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปี

 • หรือ เพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอก การโรงแรมและการท่องเที่ยว ภายใน 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา

 

สิ่งที่จะได้รับจากโครงการประกอบด้วย

 • จัดให้ฝึกงานกับบริษัทอเมริกันที่เป็นที่ยอมรับ ในวงการธุรกิจที่หลากหลาย

 • ประสานงานเพื่อการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ กับบริษัทที่จะไปฝึกงาน (Host Company) โดยผ่าน Skype

 • แผนการฝึกงานรายบุคคล (Personalized internship plan)

 • แบบฟอร์ม DS-2019 (Certificate of Eligibility)

 • การประกันสุขภาพ (Medical insurance) ตลอดระยะเวลาโครงการ ซึ่งรวมอยู่ในค่าโครงการ

 • ให้คำปรึกษาแนะนำ และช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาโครงการ

สนใจติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ AU Study

โทร : 02-747-5711, 081-556-5771 

E-Mail : counsellor@austudyth.com

ID Line : austudy1

Download เอกสารเพิ่มเติม