top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนAU Study

เรื่องเล่า นิวซีแลนด์

Kia ora นี่คือคำทักทายของชาวนิวซีแลนด์ หรือชาวเมารี คนพื้นเมืองที่เป็นเจ้าของนิวซีแลนด์ประเทศที่มีแกะมากกว่าประชากร นิวซีแลนด์หรือ ดินแดนกีวี คืออีกชื่อหนึ่งที่คนนิยมเรียกกัน กีวีคือชื่อนก และผลไม้ กีวี

ถ้าพูดถึงประเทศนิวซีแลนด์สิ่งแรกที่คิดคือ ภูมิประเทศที่สวยงาม สงบ ปลอดภัย นี่จึงอาจเป็นสาเหตุทำให้ผู้ปกครองนิยมส่งลูกเล็กมาเรียน ประถม มัธยม กันที่ประเทศนี้


ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์เริ่มตั้งแต่การศึกษาระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยมีแม่แบบคือระบบการศึกษาจากประเทศอังกฤษ
#โรงเรียนในนิวซีแลนด์ แบ่งการเรียนออกเป็นสี่เทอม แต่ละเทอมจะเรียน 10 สัปดาห์และหยุด 2 สัปดาห์ ยกเว้นเทอมสุดท้ายจะหยุดประมาณ 6 สัปดาห์ อยู่ในช่วงฤดูร้อน เดือน ธันวาคม - กุมภาพันธ์


#นิวซีแลนด์ จะเรียกระดับชั้นการศึกษาว่า year และการศึกษาสำหรับเด็กอายุ 5 - 16 ปี

(year 1 - 12) จะถือว่าเป็นการศึกษาภาคบังคับ


ระดับ #HighSchool เริ่มต้นที่ year 9 จนถึง year 13 แต่การศึกษาภาคบังคับนั้นกำหนดเพียงปีที่ 12 ซึ่งเด็กกีวีส่วนมากจะออกไปทำงานหรือไม่ก็เรียนต่อสายวิชาชีพ แต่สำหรับเด็กที่เลือกเรียนต่อปีที่ 13 ในโรงเรียนมัธยมก็จะเทียบเท่า ปริญญาตรี ปี 1 น้้นหมายความว่า นักเรียนจะเรียนอีก 3 ปี ก็จะได้รับ #ปริญญาตรี


มหาวิทยาลัยทุกแห่งในนิวซีแลนด์ติดอันดับใน QS World University Rankings Top 500


New Zealand universities are ranked in the top 3% in the world.

การเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์จะมีขั้นตอนที่เยอะกว่าออสเตรเลีย แต่ก็ยังน้อยกว่าที่อเมริกาเพราะฉนั้นการเลือกใช้บริการของบริษัทแนะแนวที่คุณถูกใจน่าจะดีที่สุดเพราะว่าเจ้าหน้าที่มีความชำนาญในเรื่องของการเตรียมเอกสารสมัครเรียนและยื่นขอวีซ่าลกใบใหม่ ที่ไม่ใช่แค่การเรียนในห้องเรียน

พบกับ ผู้คน สถานที่ และแนวคิดใหม่ ๆ ที่น่าสนใจมากมายที่นิวซีแลนด์ ที่ ที่เป็นแหล่งรวมความหลากหลายไว้ให้ และยังเป็นเมืองที่มีภูมิประเทศที่สวยที่สุดของโลกประเทศหนึ่ง


ดู 142 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page