โครงการ Work and Holiday Visa Australia

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กำหนดวันเปิดลงทะเบียนและรับสมัคร โครงการ Work and Holiday Visa Australia โดยจะรับสมัคร 2 รอบ

  • รอบที่ 1 ในเดือน กรกฏาคม 2563

  • รอบที่ 2 เดือน มกราคม และ กุมภาพันธ์ 2564

โคว้ต้ารวมทั้งสิ้น 2,000 คน และในเดือนมิถุนายนนี้ จะเปิดระบบให้มีการทดสอบลงทะเบียน และการสมัคร ก่อนถึงวันจริง

ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 - 30 ปี สัญชาติไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม www.dcy.go.thFeatured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square