Nelson College

December 18, 2018

Nelson College จุดเด่นของโรงเรียน เป็นโรงเรียนมัธยมของรัฐที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ ในฐานะนักเรียนของ Nelson College น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ในโรงเรียนชายล้วนที่ก้าวหน้า พร้อมทั้งซึมซับประเพณีของโรงเรียน Nelson College เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและจัดกิจกรรมร่วมหลักสูตรให้นักเรียนอย่างกว้างขวาง  สำหรับเมืองเนลสันตั้งอยู่เหนือสุดของเกาะใต้, นิวซีแลนด์ มีประชากรประมาณ 80,000 คน สำหรับภูมิอากาศอบอุ่นและแสงแดดเจิดจ้า สามารถเดินทางเพื่อพักผ่อน ชมความงามของชายหาด ภูเขา ทะเลสาบ แม่น้ำ และวนอุทยานแห่งชาติได้โดยสะดวก

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • มัธยมศึกษา

ที่พัก

  • Homestay

  • หอพักใน

ความเห็นเพิ่มเติมจาก AU Study

 

สำหรับนักเรียนที่เรียนจบ มัธยมที่เมืองไทยแล้ว สามารถไปต่อมัธยมปลายที่นี้ได้นะคะ เปิดรับทั้งนักเรียนชายและหญิง มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการเรียนการสอน มีกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตที่ดี

  • สถาบันมีราคาโปรโมชั่นในบางช่วงสำหรับนักเรียนไทย หากนักเรียนสนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม

  • แอด Line ID austudy1

 

 

Share on Facebook
Please reload

Featured Posts

TAFE Queensland

February 14, 2019

1/10
Please reload

Recent Posts

February 14, 2019

February 9, 2019

February 6, 2019